Περινεϊκή κήλη σε σκύλο

Το μικρό maltese της φωτογραφίας ήλθε στο ιατρείο μας με μια εμφανή διόγκωση στην περινεϊκή χώρα. Τις προηγούμενες μέρες είχε συμπτώματα δυσκοιλιότητας και σφιγγόταν έντονα κατά την αφόδευση.

Περινεϊκή κήλη σε σκύλο 1   Περινεϊκή κήλη σε σκύλο 2

Η διάγνωση ήταν περινεϊκή κήλη δηλ. η ρήξη του πυελικού διαφράγματος –μιας ομάδας μυών- αμφοτερόπλευρα και η πρόπτωση του παχέως στην μία πλευρά και της ουροδόχου στην άλλη.

Έγινε χειρουργική αποκατάσταση της κήλης ενώ στον ίδιο χρόνο ο αρσενικός σκύλος της φωτογραφίας στειρώθηκε. Η περινεϊκη κήλη είναι πάθηση των αρσενικών μεσήλικων σκύλων και η υπερπλασία του προστάτη πολύ συχνά εμπλέκεται στην πρόκλησή της, γι’αυτό είναι απαραίτητη η στείρωση.

Ο σκύλος μετά το χειρουργείο!

Περινεϊκή κήλη σε σκύλο 3  Περινεϊκή κήλη σε σκύλο 4